Site en françaisView this website in English Zoeken

Eerste resultaten van TROPOMI overtreffen alle verwachtingen

19 juni 2018 - Sinds zijn lancering in oktober vorig jaar neemt het satellietinstrument TROPOMI dagelijks de gehele aardatmosfeer waar. Belgische wetenschappers zijn sterk betrokken bij de analyse van de metingen en melden dat de tot dusver verkregen resultaten alle verwachtingen overtreffen.


Luchtkwaliteit, de ozonlaag en klimaatverandering

Sentinel-5 Precursor is de eerste satelliet voor het waarnemen van de atmosferische samenstelling in de serie Sentinel-satellieten van het EU Copernicus Aardobservatieprogramma. De satelliet werd ontwikkeld door het Europese ruimtevaartagentschap ESA en het Netherlands Space Office (NSO) en bevat één meetinstrument: het Tropospheric Monitoring Instrument (TROPOMI), ontwikkeld door Nederland.

TROPOMI meet de chemische samenstelling van de atmosfeer op wereldwijde schaal met een ongeziene ruimtelijke resolutie van 7x3,5 km2 (afmetingen grondpixel) en levert dagelijkse gegevens met betrekking tot de luchtkwaliteit, de ozonlaag en de klimaatverandering.

TROPOMI results
Sentinel-5P TROPOMI beelden van de atmosferische gassen zwaveldioxide (industrie en vulkanisme), formaldehyde (een indicator voor industriële vervuiling en bosbranden), ozon en stikstofdioxide (verkeer, industrie). Credit: Bevat Copernicus Sentinel-data; ©BIRA-IASB/DLR/ESA/EU.

Rol van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) speelt een sleutelrol bij de productie, validatie en analyse van de TROPOMI-gegevens, met steun van het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) en ESA. Het instituut is verantwoordelijk voor de computeralgoritmes die de hoeveelheid formaldehyde en zwaveldioxide in de atmosfeer bepalen, twee stoffen die een belangrijke rol spelen in de luchtkwaliteit. Formaldehyde is een indicator voor koolwaterstoffen, zoals geproduceerd door industriële vervuiling en bosbranden; zwaveldioxide is een indicator voor industriële vervuiling en vulkanische activiteit.

De resultaten die de TROPOMI-metingen tot dusver hebben opgeleverd zijn uitzonderlijk gedetailleerd. Dit zorgt voor vele nieuwe mogelijkheden, zoals de identificatie van vervuilingsbronnen tot op stadsniveau, de studie naar het effect van kleinschalige atmosfeereffecten op regionale klimaatveranderingen en verbeterde kennis van de risico’s van vulkaanuitbarstingen voor bevolking en luchtvaart. De gevoeligheid van het instrument en de hoeveelheid detail in de resultaten hebben de verwachtingen van de wetenschappers zelfs overtroffen. De recente waarnemingen van de activiteit van de Kilauea-vulkaan op Hawaï, bijvoorbeeld, laten zien dat het instrument in staat is om afzonderlijke bronnen van zwaveldioxide langs de flank van de vulkaan te identificeren.

TROPOMI is nog maar sinds enkele maanden operationeel en wetenschappers zijn nog volop de mogelijkheden aan het aftasten. De verwachting is dat nog vele verrassingen zullen volgen tijdens de levensduur van TROPOMI.

Meerdere teams van het BIRA betrokken bij TROPOMI

Wetenschappers van BIRA zijn eveneens betrokken bij vele andere TROPOMI-gerelateerde activiteiten:

  • Het mede-ontwikkelen van methodes voor het bepalen van de hoeveelheid ozon in de atmosfeer.
  • BIRA leidt de activiteiten rond de operationele kwaliteitsgarantie van alle TROPOMI-data.
  • Er worden atmosfeermodellen ontwikkeld waarbij TROPOMI-data zullen gebruikt worden om de eigenschappen van emissiebronnen en de atmosferische processen te bestuderen.

Contact:

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite