Skip to main content
BIRA werft aan

een Projectleider (m/v/x)

Taal

English

Français

Nederlands

Statuut
Contractueel
Deadline voor sollicitaties
Jobomschrijving

Er is een vacature bij de dienst B.USOC (Belgisch Centrum voor controle en ondersteuning van ruimtemissies en-experimenten).

Startdatum : afhankelijk van uw beschikbaarheid
Statute : Contractueel
Deadline voor sollicitaties : 25 september 2020

De vacature staat ook open voor Franstalige kandidaten.

 

Divisie, context

B.USOC is een operationeel centrum dat zich bij het BIRA bevindt sinds zijn oprichting in 1997 en heeft als doel technische en operationele ondersteuning te bieden aan Belgische wetenschappers bij de voorbereiding, implementatie en exploitatie van hun experimenten/missie, ongeacht het domein van het ruimteonderzoek. Als onderdeel van de Belgische bijdrage aan het Internationaal Ruimtestation (ISS), is B.USOC ook een centrum dat verantwoordelijk is voor nuttige ladingen van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) aan boord van de Columbus-module, momenteel het externe platform ASIM (Monitor Atmosphere-Space Interactions) voor de waarneming van stratosfeerontladingen en terrestrische gammastraalflitsen en het onder druk staande rek FSL (Fluid Science Laboratory) voor experimenten op fluïde en zachte materie. Voor deze faciliteiten is B.USOC verantwoordelijke voor de voorbereiding en uitvoering van operaties, telecommanding en monitoring van experimenten, en de overdracht van de gegevens aan wetenschappers.

Verantwoordelijkheden

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van een internationaal project om diensten te verlenen op het gebied van ruimteweer.

Je verzorgt de dagelijkse monitoring van het project en de coördinatie met de verschillende stakeholders : de teams die verantwoordelijk zijn voor de werking of ontwikkeling van de diensten, de stuurgroep en de aanbestedende instantie. Je rapporteert de voortgang van het project aan deze instantie en garandeert naleving van planning en aflevering. Je zorgt voor de algehele samenhang van het project en beoordeelt regelmatig de aan het project verbonden risico’s. Indien nodig neemt u passende maatregelen om deze risico’s te beperken of de gevolgen te beheren.

Vereiste competenties
Gedragsvaardigheden
 • Je koppelt verschillende data, ontwerpt alternatieven en trekt passende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van beschikbare informatie en initieert gerichte acties om beslissingen te nemen.
 • Je bent betrokken, toont de wil en ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • Je reageert op stress door je te focussen op het resultaat, je emoties te beheersen en een constructieve houding aan te nemen ten opzichte van kritiek.
 • Je ontwikkelt een vertrouwensrelatie met je contactpersonen op basis van jouw expertise.
 • Je plant en beheert actief je eigen ontwikkeling naargelang je mogelijkheden, interesses en ambitie, stelt jouw functioneren in vraag en verrijkt jezelf voortdurend met nieuwe ideeën, benaderingen, vaardigheden en kennis.
Technische vaardigheden
 • Je drukt jezelf uit in het Engels, op een begrijpelijke, vloeiende en gestructureerde manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een goede kennis van kantoor-en projectmanagementtools.
 • Je bent vertrouwd met de effecten van zonne-activiteit op menselijke activiteiten zoals kunstmatige satellieten, bemande ruimtevaart, luchtvaart, satellietpositionering, elektrische distributienetwerken, enz.
Niet vereist, wel een troef
 • Je hebt ervaring in projectmanagement bij het Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA).
Voorwaarden voor deelname
 • Je hebt een masterdiploma met minimaal 4 jaar studies in een wetenschappelijk of technisch vakgebied, uitgegeven door een universiteit of een instelling van hoger onderwijs van het lange type.
Aanbod en voordelen
 • You will be hired as a contractual worker in the scientific career (level SW1) with the corresponding salary scale SW10 or SW11 depending on the useful experience that can be justified at the time of your recruitment.
 • When establishing seniority, every experience (public+private sector) relevant to the offered job is valorized.
 • Pleasant working atmosphere within a scientific and green environment.
 • Refund of cost for public transport between home and work and some compensation for using bicycle.
 • Attractive leave plan and various possibilities to balance work and private life.
 • 38-hour week with slide schedule.
 • Possibility to work from home.
 • Diverse social and cultural advantages : museum card, hospitalization insurance, discounts via Fed+card, …
 • Company restaurant with hot meals at democratic prices.
 • Daycare for children during school holidays.
Procedure

Na beoordeling van de sollicitatiebrieven worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een gesprek of een teleconferentie.

Interesse?

Stuur uw sollicitatiebrief en CV met referentie « P10_Projectleider » naar recruitment@busoc.be

Deadline voor sollicitaties : 25 september 2020

ISS in orbit
Meer over het BIRA

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) is een Belgische Federale Wetenschappelijke instelling.

Sinds de oprichting in 1964, doet het BIRA onderzoek en geeft het publieke dienstverlening op het vlak van de ruimte-aeronomie, d.i. de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Onze wetenschappers maken gebruik van instrumenten op de grond, in de lucht, aan boord van ballonnen of in de ruimte en van computermodellen..