Skip to main content

Onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Op woensdag 31 januari stond Zijne Majesteit de Belgische Koning Filip voor de deur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA). Hij werd ontvangen door de directeurs van de drie instituten op de site van de Pool Ruimte, waaronder onze eigen directrice Martine De Mazière. Daarna volgden enkele toelichtingen en presentaties van de onderzoekers zelf.

ESA's volgende missie naar Venus is vandaag officieel 'aangenomen' door het Science Programme Committee van het Agentschap. EnVision zal Venus bestuderen van zijn binnenste kern tot zijn buitenste atmosfeer. Het BIRA gaat mee aan boord met het VenSpec-H-instrument.

Een paar jaar geleden werd beweerd dat de chemische omzetting van formaldehyde door vloeibare wolken een zeer grote bron van mierenzuur in de aardatmosfeer is. Nu heeft een nieuwe studie aangetoond dat dit proces verantwoordelijk is voor minder dan 10% van de bron die nodig is om het globale budget voor mierenzuur te sluiten. Het lijkt erop dat de ontbrekende bron van mierenzuur ongrijpbaar blijft!

ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, heeft de shortlist voor haar volgende middelgrote wetenschappelijke missie teruggebracht tot drie finalisten: M-Matisse, Plasma Observatory en Theseus. Het BIRA is betrokken bij 2 van de 3 geselecteerde kandidaten.

Wanneer toekomstige astronauten de polen van Mars verkennen, zullen ze een groene gloed kunnen zien die de nachtelijke hemel verlicht. De ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) missie van ESA heeft voor het eerst een zichtbare nachtgloed waargenomen in de atmosfeer van Mars.

Voor de eerste keer in de geschiedenis opent het station voor radio-astronomie in Humain zijn deuren voor het publiek op zaterdag 9 en zondag 10 september. Wetenschappers van het BIRA zullen ter plaatse zijn om je te vertellen over hun waarnemingen en onderzoek naar de magnetosfeer en plasmasfeer van de aarde, alsook naar meteoren (vallende sterren) en wat ze ons kunnen leren over de atmosfeer van de aarde, over kometen of nog het zonnestelsel.