Skip to main content

Onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Eind 2020 is 30% van het personeel van het instituut vrouw (=49 personen). 70% (=112 personen) is man. Deze algemene man-vrouw verhouding bij BIRA is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd.

Observeren, analyseren, handelen, informeren, delen

In de figuur kunt u zien dat het aandeel van contractuele werknemers onder wetenschappers (72%) veel hoger is dan bij ondersteunende diensten (47% bij IT, 61% bij administratie en 64% bij engineering/technisch personeel). Dit is te wijten aan het feit dat veel wetenschappers worden betaald door extern gefinancierde projecten.

De andere artikels van dit activiteitenverslag illustreren de grote verscheidenheid aan resultaten die door de wetenschappers van het BIRA verkregen zijn. Hun activiteiten steunen sterk op de ondersteuning van diensten zoals engineering, IT, communicatie, administratie en infrastructuur. Hoewel het totale aantal werknemers sinds 2018 ongewijzigd is gebleven, is het aandeel wetenschappers gestegen, terwijl het ondersteunend personeel (voornamelijk in de ingenieurs- en IT-afdelingen) verhoudingsgewijs gedaald is.

Een van de belangrijkste taken van het documentatiecentrum van het BIRA is ervoor te zorgen dat zijn wetenschappers gemakkelijk toegang hebben tot publicaties ter ondersteuning van lopend onderzoek. Dit gebeurt door licenties te verwerven van academische uitgevers en door de aankoop van boeken en artikelen.

Het BIRA wordt op structurele basis ondersteund door het Federaal Wetenschapsbeleid via