Skip to main content

Onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Naar aanleiding van de opening van het Federaal Klimaatcentrum wordt een oproep gelanceerd tot het ontwikkelen van een kunstwerk. Het doel hiervan is de locatie van het nieuwe Klimaatcentrum aan te kondigen en een brug te slaan naar de publieke ruimte.

De James Webb Space Telescope heeft op 5 september 2022 zijn eerste beelden en spectra van Mars gemaakt. De opmerkelijke infraroodgevoeligheid van de telescoop biedt een uniek perspectief op onze buurplaneet, als aanvulling op de gegevens die door orbiters, rovers en andere telescopen zijn verzameld.

Vorige week (2 september) was het twee jaar geleden dat PICASSO werd gelanceerd, de eerste CubeSat-missie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA). De missie heeft de haalbaarheid aangetoond van atmosferische teledetectie en in-situ ionosferische plasmameting met een CubeSat en heeft ons waardevolle lessen geleerd over deze nieuwe technologie.

Op 22 mei 2021 is de Nyiragongo vulkaan (DR Congo) uitgebarsten. Lavastromen hebben een deel van de nabij gelegen stad Goma verwoest en duizenden mensen sloegen op de vlucht. In een studie in Nature, toont een internationaal team van onderzoekers aan dat deze uitbarsting niet kon worden voorspeld.

De 'Principal Investigator' (PI) voor het NOMAD-instrument aan boord van ESA's ExoMars Trace Gas Orbiter - die momenteel in een baan om Mars draait en de planeet observeert - is de groep Planeetattmosferen van het BIRA. Bijgevolg is het aan onze onderzoekers en ingenieurs van deze groep om onder andere te zorgen voor de kalibratie (nagaan hoe nauwkeurig het instrument werkt) en het opzetten en onderhouden van de data pipeline (de software die alle binnenkomende ruwe gegevens omzet in informatie die de wetenschappers kunnen analyseren).

Onderzoekers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie hebben geen energiedrankjes nodig om de lucht in te gaan, ze werken gewoon samen met het team van Dr. Thomas Ruhtz van de Freie Universität Berlin (FUB), dat een vliegtuig ter beschikking heeft. Samen met de Université Libre de Bruxelles (ULB) draagt elk van de drie instituten zijn apparatuur en expertise bij aan de door ESA gefinancierde NITROCAM-campagne voor het meten van luchtverontreiniging door stikstofverbindingen.