Skip to main content

Chemische samenstelling en klimaat

Veranderingen in het aardsysteem als gevolg van menselijke activiteiten en hun impact op het leven en de natuurlijke omgeving zijn misschien wel de grootste milieu-uitdaging waarmee we in de eenentwintigste eeuw worden geconfronteerd.

Om besluitvormers te informeren over de mitigatie van, en de aanpassing aan de klimaatverandering, is een systematische monitoring van de wereldwijde atmosfeer en het klimaatsysteem nodig.

Het BIRA is betrokken bij meerdere belangrijke internationale programma's en projecten, zoals:

  • ESA Climate Change Initiative (CCI)
  • Copernicus Atmosphere Monitoring (CAMS)
  • Climate Change Service (C3S)
Meetinstrument boven grasweide
We zijn blij u een nieuwe introductiefilm te kunnen presenteren, waarin het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie in al haar facetten wordt voorgesteld. Ontdek de vele onderzoeksdomeinen en maatschappelijke uitdagingen waarin het Instituut actief is.
Dr. Ir. Ann Carine Vandaele is de nieuwe directeur-generaal van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie.
Op 31 januari bezocht Koning Filip van België de Pool Ruimte en het Instituut voor Ruimte-Aeronomie. Wetenschappers van het BIRA gaven hem een kijkje in ons onderzoek naar klimaat, luchtkwaliteit en de ozonlaag.
In tegenstelling tot wat een paar jaar geleden in een Nature-artikel werd beweerd, kan de verwerking van formaldehyde door vloeibare wolken de grote ontbrekende bron van mierenzuur in de atmosfeer van de aarde niet verklaren.
Het wereldwijde CAMS-systeem (Copernicus Atmosphere Monitoring Service), dat dagelijks analyses en voorspellingen levert over de samenstelling van de atmosfeer, heeft sinds 27 juni 2023 een belangrijke upgrade ondergaan.
Vandaag werd ACTRIS opgericht als een Consortium voor Europese onderzoeksinfrastructuur voor geavanceerde gegevens en diensten op het gebied van atmosferisch onderzoek.
Van 20 april tot 25 juni is in Elsene, Brussel, een urban en hedendaagse kunsttentoonstelling geopend, geïnspireerd door de wetenschap en met bijdragen van BIRA-wetenschappers.
Met behulp van een NASA-aardobservatiesatelliet hebben onderzoekers de uitstoot (bronnen) van koolstofdioxide (CO2) voor meer dan 100 landen over de hele wereld kunnen opsporen.
Op 29 november 2022 om 10 uur hebben Staatssecretaris Thomas Dermine, Wetenschappelijk Directeur Valérie Trouet en Operationele Directeur Ella Jamsin het Klimaatcentrum in de Pool Ruimte in Ukkel officieel geopend. Het evenement werd bijgewoond door Belgische en internationale wetenschappers, industriëlen, academische, federale en politieke vertegenwoordigers. Bertrand Piccard, die met het zonnevliegtuig Solar Impulse rond de wereld vloog, was de speciale gast.
Naar aanleiding van de opening van het Federaal Klimaatcentrum wordt een oproep gelanceerd tot het ontwikkelen van een kunstwerk. Het doel hiervan is de locatie van het nieuwe Klimaatcentrum aan te kondigen en een brug te slaan naar de publieke ruimte.
Een internationaal team van onderzoekers toont aan dat de uitbarsting van de Nyiragongo vulkaan op 22 mei 2021 niet kon worden voorspeld.
De Pool Ruimte in Ukkel opent zijn deuren op 24 en 25 september 2022.
BIRA’s standpunt over de publicatie van het zesde IPCC klimaatrapport.
In de nieuwe BBC-documentaire "Greta Thunberg: A Year to Change the World", ging Greta in gesprek met wetenschappers van over de hele wereld, waaronder de atmosfeer- en klimaatonderzoekster Dr. Jenny Stavrakou van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie.
In de troposfeer leidt de toename van koolstofdioxide tot een opwarmingseffect, terwijl het in de stratosfeer en de mesosfeer een afkoelingseffect veroorzaakt.
Zure regen is meer dan tien keer zuurder dan zuiver regenwater en veroorzaakt schade aan structuren en gebouwen, maar vooral aan de vegetatie (b.v. voedselgewassen). BIRA-wetenschappers hebben bijgedragen aan een studie van een internationaal team van onderzoekers van de ULB en het Duitse FZJ, dat eindelijk licht werpt op het vormingsmechanisme van mierenzuur.
Wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) zijn nauw betrokken geweest bij de analyse van de gegevens en de achterliggende technieken, alsook bij de kwaliteitscontrole en wetenschappelijke exploitatie van de metingen. Met enthousiasme over de resultaten willen zij deze gelegenheid van "Drie jaar TROPOMI" aangrijpen om meer informatie te verstrekken over deze satellietmissie en hun meest aantrekkelijke resultaten te delen.
Het BIRA is betrokken bij het monitoren van vulkanische aerosolen en levert gegevens van hoge kwaliteit aan gecentraliseerde databanken zoals het Copernicus-programma, die onder andere in klimatologische modellen worden geïntegreerd.
Op 21 maart is het de Internationale Dag van het Bos, een gelegenheid om het belang van alle soorten bossen te vieren en onder de aandacht te brengen. Bomen stoten isopreen uit, dat een sterke invloed heeft op de atmosferische chemie en het klimaat van de aarde. Wetenschappers van het BIRA werken aan de schatting van de hoeveelheid vrijgekomen isopreen, een belangrijk element bij het opstellen van klimaatmodellen en het aanpakken van de klimaatverandering.
Een BIRA-wetenschapper behoort tot de 2% meest geciteerde onderzoekers ter wereld, volgens de internationale Stanford-ranglijst. We interviewden Jean-François Müller over zijn leven en carrière in het wetenschappelijk onderzoek.
Interview met BIRA-wetenschapper Alexis Merlaud, op expeditie in ANtarctica om aërosolen in de atmosfer te meten aan het Princess Elisabeth-poolstation.
Het gat in de ozonloog boven het zuidpoolgebied is dit jaar, omwille van de uitzonderlijke koude temperaturen in de stratosfeer, erg diep.
Het BIRA heeft een artikel in Nature Geoscience gepubliceerd, dat de eerste satellietdetectie van waterstofnitriet (HONO, ook wel salpeterigzuur genoemd) met behulp van het TROPOMI-satellietinstrument voorstelt.
Een ICOS-synthesestudie die de vingerafdruk van de zomerdroogte van 2018 in Europa beschrijft door middel van CO2-metingen.
Is de lucht helderder en blauwer sinds het begin van de lockdown? Waar komt de kleur van de hemel of lucht vandaan.
Onderzoek met instrumenten die vanuit de ruimte en vanop de grond dergelijke branden detecteren maakt deel uit van het Copernicus-programma, gecoördineerd door de Europese Commissie.